MURAT KAYA

Kurucu & Yönetici Ortak

Hakkında

İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 2004 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2008 yılında yüksek onur öğrencisi unvanı ile mezun olmuş, 2009 yılında Ankara Barosu’nda staj eğitimini tamamlamış ve Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapmaya başlamıştır.

Askerlik hizmetini MSB İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı nezdinde Tedarik Uyuşmazlık İşlem Subayı / Hukukçu Teğmen olarak İhale Komisyon Üyeliği ve İhale Şikâyet İnceleme Komisyon Üyeliği görevlerini ifa etmek suretiyle tamamlamıştır.

Murat Kaya, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabulucular Sicili’ne kayıtlı olarak arabuluculuk yapmaktadır. Bunun yanı sıra, kayyumluk ve müflis şirketler yönünden iflas idare memurluğu görevlerini de sürdürmektedir. Murat Kaya ayrıca Patent Vekilliği yetkisini de haizdir.

Hâlihazırda Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü Vergi / Mali Hukuk Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Hukukun çeşitli alanlarına ilişkin yayımlanmış makaleleri bulunmakla birlikte Murat Kaya, çeşitli panel, sempozyum ve çalıştaylarda da konuşmacı olarak yer almaktadır.

Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Eğitim

 • Lisans: Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi
 • Yüksek Lisans: Vergi / Mali Hukuk Anabilim Dalı, Kamu Hukuku Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi

Üyelikler & Görevler

 • Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabulucular Sicili’ne Kayıtlı Arabulucu
 • Patent Vekilliği
 • Kayyumluk ve Müflis Şirketler Yönünden İflas İdare Memurluğu Görevi

Makaleler

 • “Türk Hukukunda Cinsiyet Değişikliği ve Hukuki Sonuçları”, Mecmua, Ankara, 2008, s. 53-89
 • "Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu”, 2009
 • “TCK Madde 301 Sorunu”, 2010
 • "Yabancı Yatırımcıların Türkiye’de Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi”, 2011
 • “Bakanlar Kurulu’nun Vergi Oranını Sıfıra İndirme Yetkisi ve Verginin Kaldırılması Sorunu”, 2012
 • "Devletin Nüfus Politikalarına Vergi İle Müdahalesi”, 2015
 • "Vergi Hukukunda Yasak Faaliyetlerin Vergilendirilmesi ve Kazanç Müsaderesi Sorunu”, 2015
 • "Mülkiyet Hakkı ve Vergilendirme İlişkisi”, 2016
 • “Vergi Anlaşmaları Kapsamında Vergi Mükelleflerinin Bireysel Başvuru Yolunu Kullanmaları”, 2017

Sunumlar

 • "Hekimin Hukuki, Cezai ve İdari Sorumluluğu”, Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2015
 • "Mesleğe Yeni Başlayan Meslektaşların Sorunları”, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara, 2016
 • “İdari Yargıda İstinaf Usulü”, Ankara Barosu & Hukuk Akademi Derneği Ortak Paneli, Ankara, 2016