KAYA & KARAKAŞ'A HOŞGELDİNİZ

Kaya & Karakaş için öncelikli hedef; hukuk üzerine kurulu bir topluluğa aidiyet bilinci ile evrensel değerlere sahip çıkan sürekli, düzenli ve güvenilir, yapısal ve kurumsal bir avukatlık faaliyeti sunmaktır.

Müvekkiller adına yürütülen iş ve gerçekleştirilen işlemler yönünden denetime açıklık ve şeffaflık esastır.

Zamanında Hizmet Anlayışı

Bulunduğunuz Yerde

Hızlı Randevu

Sıkça Sorulan Sorular

SSS

Nasıl randevu alabilirim?

Avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetlerimiz için (+90) 312 287 40 66 numaralı telefon numarasını arayarak ya da info@kayakarakas.av.tr  adresine eposta göndererek bizimle iletişim kurabilir ve randevu alabilirsiniz.

Kariyer

Başarımız ekibimize bağlıdır. Ekibimiz; en yüksek mesleki davranış kurallarına ve etik standartlara bağlı, profesyonel, genç ve dinamik, alanının uzmanı hukukçulardan oluşmaktadır. Siz de bu ekibin bir parçası olmak istiyorsanız, lütfen bilgilerinizi, -Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümleri gereği muhafaza edilecek- özgeçmişinizle birlikte info@kayakarakas.av.tr adresine gönderiniz.

Yasal Uyarı ve Gizlilik Beyanı

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları ve Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca; bu web sitesinde yer alan çalışma alanlarımız ve sair içerik kapsamında verilen bilgiler genel ve sınırlandırılmış olup, hiçbir şekilde hukuki mütalaa, telkin ya da tavsiye olarak değerlendirilemez. Detaylı bilgi ve hukuki destek için Kaya & Karakas’a ulaşabilirsiniz; ancak Kaya & Karakas ile web sitesi üzerinden irtibat kurulması ve/veya iletişime geçilmesi, vekil – müvekkil ilişkisinin oluşması için gerekli icap, icaba davet ya da kabul olarak değerlendirilemez.

Sitenin kendisi, ismi, alan adı, logosu, yazılı ve görsel verileri, yayınları ile fikri mülkiyete konu diğer tüm içeriği Kaya & Karakas’a aittir; reklam, iş geliştirme ve benzeri amaçlar için kullanılamaz. Bu web sitesine link yaratılması izin şartına bağlıdır.

Bu site üzerinden bilgi talep ettiğinizde ya da soru sorduğunuzda, sizinle ilgili bazı kişisel bilgilere ihtiyaç duyulur. Bize e-posta yollamak istediğinizde sizin e- posta adresinize, adınıza ve telefon numaranız gibi bazı kişisel tanımlayıcı bilgilerinize ihtiyaç duyarız. İş başvurularınızda eğitim, iş geçmişi, aile ve finansal detaylar gibi sizinle ilgili bazı kişisel tanımlayıcı bilgilere ihtiyaç duyarız. Kişisel bilgileriniz, sizin talep ettiğiniz bilgi ve hizmetlerin sağlanması için kullanılacaktır. Tüm veri kullanımları, işleme faaliyetleri, saklama, muhafaza etme, silme, yok etme faaliyetleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak rızanız kapsamında yapılmaktadır.

Bu siteye giren ziyaretçiler, işbu uyarı ve gizlilik beyanına uymayı kabul ve taahhüt etmiştir.

Geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz

HUKUK HİZMETLERİ

ŞİRKETLER HUKUKU KONUSUNDA AVUKATLIK HİZMETİ

EKİBİMİZ, iş dünyasının fiili dinamikleri ve rasyonelliği çerçevesinde yasal mevzuat hükümleri perspektifinde, iş sahiplerinin azami oranda verimliliğini arttırıcı iş ve işlemleri mümkün olan asgari süratle yerine getirici tüm tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda; Sigorta ve Reasürans, Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İnşaat ve Gayrimenkul, Bankacılık ve Finans, Sermaye Piyasaları, Otomotiv bazlı endüstriyel alanlar başta olmak üzere; Uyuşmazlık Yönetimi, Şirketlerin Birleşme, Bölünme ve Devralmaları, Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği, Ticari Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İdare, Vergi ve Düzenlenmiş Piyasalar, Rekabet, Finans, Yapı Denetim, Uluslararası Ticaret & Tahkim, Sözleşmeler, İcra ve İflas, Rekabetin Önlenmesi, Haksız Rekabet ve Reklam Hukuku alanları başta olmak üzere ticaret şirketlerinin iştigal alanlarının gerektirdiği tüm hukuki alanlarda müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

YASAL DANIŞMANLIK

 • Mevzuat hakkında bilgi
 • Lisans ve izin başvuruları
 • Hukuki danışmanlık hizmeti

Doğalgaz, elektrik, petrol ve LPG piyasaları başta olmak üzere enerji kaynaklarının kullanımına yönelik enerji tesislerinin kuruluşu, işletilmesi ve bu süreçlere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, piyasa ihaleleri, alım-satım, satış ve bağlantı anlaşmaları, yeniden yapılandırma projeleri, bayilik anlaşmaları, ruhsat devirleri gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

HUKUKİ DAVALARDA YASAL TEMSİL

EKİBİMİZ, gerek ulusal gerekse uluslararası çalışmalara ilişkin iş hukuku uyuşmazlıklarında meselenin mahiyetini kavrama ve vasıflandırmada efektif yol ve yöntemler kullanmakta, bu alanlardaki bilgi ve tecrübesini, ücret alacağı, prim alacağı, ikramiye alacağı, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, yıllık izin ücretleri, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işe iade davaları, sendikal haklardan doğan alacaklar, toplu iş sözleşmelerinden doğan alacaklar, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu’ndan doğan davalar ile hizmet tespiti ve prime esas kazancın tespiti dava türlerine hasretmekte, bu konuda iş sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda maksimum katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

KAMU GÖREVLİLERİNİN ATAMA İŞLEMLERİ

VERGİLENDİRME İŞLEMLERİNDE AVUKATLIK VE HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

EKİBİMİZ, idarenin faaliyet sahalarından güvenlik, millî savunma, trafik, maliye, ekonomi, ulaştırma, eğitim, sağlık, imar, orman, kıyı, liman, çevre, bayındırlık, idarenin özel hukuk sözleşmeleri (kamu ihaleleri), gümrük, turizm, kolluk faaliyetleri, kamu görevlileri (atama, mazerete dayalı veya isteğe bağlı yer değiştirme, disiplinel işlemler ile mali ve sair özlük haklarının korunması da dahil) ve bağımsız idari otoriter (üst kurullar) gibi kamu idaresinin çok çeşitli alanlarına ilişkin müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

EKİBİMİZ, vergiyi doğuran olayın sebep unsurunu oluşturan vergilendirme işlemi (beyana dayanan tarh, ikmalen vergi tarhı, re’sen vergi tarhı, idarece vergi tarhı ve düzeltme yoluyla tarhiyat işlemi, tebliğ, tahakkuk ve tahsil) ve cezalarına ilişkin olarak vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri, Danıştay nezdinde ve her halükarda ulusal düzeyde nihai olarak Anayasa Mahkemesi’ne ve uluslararası düzeyde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılacak bireysel başvurular ile yargısal denetimin gerçekleştirilmesi konusu ile tarhiyat öncesi ve/veya sonrası uzlaşma kapsamında da müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Aşağıdaki formu doldurun, size geri dönelim.

  HAKKIMIZDA

  Farkımız

  Kaya & Karakaş, avukatlık mesleği ilke ve kurallarına bağlı olarak, işin bizzat görülmesi esasında; müvekkillerine butik bir avukatlık hizmeti sunmakta olup, nicelik esasına göre değil; nitelik esasına göre sorumluluğunu üstleneceği işleri tercih etmektedir.

  İMAR HUKUKU

  İmar para cezalarına karşı iptal davaları ikamesi ile belirli sahalara ilişkin plan hazırlık işlemleri sürecinde hukuki danışmanlık..

  İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

  Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işe iade davaları, sendikal haklardan ve toplu iş sözleşmelerinden doğan alacaklar..

  ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

  Bünyemizde barındırdığımız T.C. Adalet Bakanlığı Arabulucular Sicili’ne kayıtlı resmi arabulucular yoluyla arabuluculuk hizmeti..

  BANKACILIK VE FİNANS HUKUKU

  İpotek ve teminatlı işlerden doğan davaların takibi, borçların yeniden yapılandırılması..

  Bize ulaşabilirsiniz

  (+90) 312 287 40 66