Hakkında

İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 2005 yılında girdiği Hukuk Fakültesi’nden 2009 yılında mezun olmuş, 2010 yılında Ankara Barosu’nda staj eğitimini tamamlamış ve Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapmaya başlamıştır.

Durukan KARAKAŞ, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabulucular Sicili’ne kayıtlı olarak arabuluculuk yapmaktadır. Bunun yanı sıra, Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu listesine kayıtlı olarak Gayrimenkul Hukuku, Aktüerya Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku ve Nitelikli Hesaplamalar konularında bilirkişilik görevlerini de sürdürmektedir.

Hukukun çeşitli alanlarına ilişkin yayımlanmış makaleleri bulunmakla birlikte Durukan KARAKAŞ, çeşitli panel, sempozyum ve çalıştaylarda da konuşmacı olarak yer almaktadır.

Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Eğitim

 • Lisans: Hukuk Fakültesi

Üyelikler & Görevler

 • Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabulucular Sicili’ne Kayıtlı Arabulucu
 • Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu Listesine Kayıtlı Olarak Gayrimenkul Hukuku, Aktüerya Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku ve Nitelikli Hesaplamalar Konularında Bilirkişilik

Makaleler

 • “Evliliğin Mutlak Butlanı Davasında Cumhuriyet Savcısının Rolü”, 2006
 • "İş Kanununun 18-21. Maddeleri Anlamında İş Güvencesinin Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi” , 2007
 • "Miras Sözleşmeleri”, 2010
 • "Olumsuz Miras Sözleşmeleri”, 2010
 • "Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak Tüketici Hakem Heyeti”, 2011
 • "Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kapsamında Munzam Zarar” , 2012
 • "Haricen Yapılan Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi“, 2013
 • "Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Geçmişe ve İleriye Dönük Feshin Sonuçları”, 2014
 • "Hukuki El Atmada Görev Sorunu”, 2017
 • "Yargıtay Uygulamaları Doğrultusunda Halefiyet”, 2017
 • "ZMSS Genel Şartları Kapsamında Araç Değer Kaybı Zararlarının Değerlendirilmesi” 2018
 • "Güncel Yargıtay Kararları Kapsamında İşçilik Alacakları Hesabı” 2018
 • "Dava Şartı Arabuluculuk ve Tahkim”, 2019

Sunumlar

 • "Güncel Yargıtay Kararları Işığında İşçilik Alacakları Hesaplaması” Antalya, 2015
 • “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Kapsamında Sigorta Tahkim Yargılaması” İstanbul, 2016
 • "Güncel Yargıtay Kararları Işığında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı” Antalya, 2016
 • "Kambiyo Mevzuatı Çalıştayı” Ankara, 2017