logo

DURUKAN KARAKAŞ

Founder & Managing Partner

About

After completing his primary and secondary education, he graduated from the Faculty of Law, which he entered in 2005, in 2009. Then he completed his internship education in Ankara Bar Association in 2010 and started to work as a lawyer by being registered with Ankara Bar Association.

Durukan KARAKAŞ is mediating as registered with the Mediation Registry of the Ministry of Justice. In addition, he is also an expert on the fields of Real Estate Law, Actuarial Law, Precious Paper Law, Insurance Law and Qualified Calculations, registered in the Ankara Judicial Justice Commission list.

Durukan KARAKAŞ, who has published articles on various fields of law, is also a speaker at various panels, symposiums and workshops.

Education

 • Undergraduate: Faculty of Law

Memberships & Tasks

 • Mediator Registered to the Mediation Department of the Ministry of Justice
 • Expertise on Real Estate Law, Actuarial Law, Valuable Document Law, Insurance Law and Qualified Calculations Registered in Ankara Judicial Justice Commission List

Articles

 • “Evliliğin Mutlak Butlanı Davasında Cumhuriyet Savcısının Rolü”, 2006
 • "İş Kanununun 18-21. Maddeleri Anlamında İş Güvencesinin Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi” , 2007
 • "Miras Sözleşmeleri”, 2010
 • "Olumsuz Miras Sözleşmeleri”, 2010
 • "Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak Tüketici Hakem Heyeti”, 2011
 • "Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kapsamında Munzam Zarar” , 2012
 • "Haricen Yapılan Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi“, 2013
 • "Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Geçmişe ve İleriye Dönük Feshin Sonuçları”, 2014
 • "Hukuki El Atmada Görev Sorunu”, 2017
 • "Yargıtay Uygulamaları Doğrultusunda Halefiyet”, 2017
 • "ZMSS Genel Şartları Kapsamında Araç Değer Kaybı Zararlarının Değerlendirilmesi” 2018
 • "Güncel Yargıtay Kararları Kapsamında İşçilik Alacakları Hesabı” 2018
 • "Dava Şartı Arabuluculuk ve Tahkim”, 2019

Presentations

 • "Güncel Yargıtay Kararları Işığında İşçilik Alacakları Hesaplaması” Antalya, 2015
 • “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Kapsamında Sigorta Tahkim Yargılaması” İstanbul, 2016
 • "Güncel Yargıtay Kararları Işığında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı” Antalya, 2016
 • "Kambiyo Mevzuatı Çalıştayı” Ankara, 2017