Enerji Hukuku

   

Enerji hukuku, enerjinin üretim ve dağıtımı ile başlayan teknik süreçte idare hukuku alanında doğmuş olmakla birlikte, pratikte enerji şirketleri eliyle üretim, dağıtım, satımın gerçekleştirilmesi ile borçlar hukuku ve ticaret hukuku ile ilişkilenmiş ve dahi enerji hırsızlığı suçunun yasalarımızda düzenlenmesi ile ceza hukuku alanına da sirayet etmiş, çok yönlü ve karma bir hukuk dalı olarak hukuk âleminde yerini almıştır.

Serbest piyasa ilkeleri çerçevesinde, rekabetçi, istikrarlı, mali açıdan güvenilir ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulması için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bağlı kuruluşlar ve kamu kurumları ile birlikte, enerji politikalarından sorumlu olmakla birlikte, enerji piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesinden ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) sorumludur.

EKİBİMİZ, enerji hukuku sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere yürürlükteki mevzuat hakkında bilgi vermekte ve yaşanan mevzuat değişiklikleri takip edilerek düzenli olarak müvekkillerini bilgilendirmektedir. EKİBİMİZCE, enerji yatırım süreçlerinde, EPDK ve çeşitli kamu kurumlarına yapılacak lisans ve izin başvurularının yapılması, yenilenmesi, devredilmesi, tadil edilmesine ilişkin idari süreçler takip edilmekte, karşılaşılan sorunların çözümü noktasında hukuki destek sağlanmaktadır.

Doğalgaz, elektrik, petrol ve LPG piyasaları başta olmak üzere enerji kaynaklarının kullanımına yönelik enerji tesislerinin kuruluşu, işletilmesi ve bu süreçlere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, piyasa ihaleleri, alım-satım, satış ve bağlantı anlaşmaları, yeniden yapılandırma projeleri, bayilik anlaşmaları, ruhsat devirleri gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Ayrıca, EPDK tarafından verilen kararlar ile diğer idareler tarafından tesis edilen idari işlemler aleyhine açılacak idari davaların takibi noktasında da EKİBİMİZ önemli ve başarılı tecrübelere sahiptir.

HİZMETLERİMİZ

  • Mevzuat hakkında bilgi
  • Lisans ve izin başvuruları
  • Hukuki danışmanlık hizmeti