DURUKAN KARAKAŞ

Kurucu & Yönetici Ortak

MURAT KAYA

Kurucu & Yönetici Ortak