Enerji Hukuku

Enerji hukuku, enerjinin üretim ve dağıtımı ile başlayan teknik süreçte idare hukuku alanında doğmuş olmakla birlikte, pratikte enerji şirketleri eliyle üretim, dağıtım, satımın gerçekleştirilmesi ile borçlar hukuku ve ticaret hukuku ile ilişkilenmiş ve dahi enerji hırsızlığı suçunun yasalarımızda düzenlenmesi ile ceza hukuku alanına da sirayet etmiş, çok yönlü ve karma bir hukuk dalı olarak hukuk âleminde yerini almıştır.